Weiterleitung zu:

Vergelijkbare trefwoorden

  Merken

   Categorieën

    Productvoorstellen

     Artikel met succes toegevoegd.

     B. Braun Promanum zuiver handdesinfectiemiddel

     Met speciaal vetterugwinsysteem

     Art.nr.: 113562
     Pakking: 0.5 l

     Inhoud: 500 ml

     € 7,08 Incl. BTW*
     (€ 14,16 / 1 l)
     € 5,95 excl. BTW*
     (€ 11,90 / 1 l)

     excl. verzendingskosten »

     Artikel op voorraad


     Je ontvangt jouw artikelen tussen 01.06.2023 en 02.06.2023

     Promanum zuiver handdesinfectiemiddel van B. Braun

     Het handdesinfectiemiddel Promanum pure op alcoholbasis is doeltreffend tegen bacteriën, schimmels en omhulde virussen - waardoor het geschikt is voor hygiënische en chirurgische handdesinfectie in praktijken, klinieken en verpleeghuizen. Bij dagelijks gebruik voorkomen de vochtinbrengende bestanddelen doeltreffend dat de huid uitdroogt. Bovendien is de gebruiksklare oplossing vrij van kleur- en geurstoffen. Hierdoor is het ontsmettingsmiddel geschikt voor intensief gebruik en voor de gevoelige huid.

     Productgegevens

     • Gebruiksklare oplossing om in de handen te wrijven
     • Professioneel ontsmettingsmiddel met ethanol en isopropanol
     • Zeer goede huidverdraagzaamheid dankzij speciale herbevattingsmiddelen
     • Ook geschikt voor de gevoelige huid
     • Doseerfles met doseerdeksel (scharniersluiting met opening van 1 mm)
     • Contacttijd: 90 seconden voor chirurgische handdesinfectie
     • Vrij van kleurstoffen en parfums
     • Werkingsspectrum: bactericide (incl. MRSA, TbB), schimmeldodend, beperkt virucide PLUS (omhulde virussen plus adeno-, noro- en rotavirussen)
     • Samenstelling per 100 g: 73,4 g ethanol (100 %); 10,0 g 2-propanol (Ph. Eur.); gezuiverd water; butan-2-one; isopropylmyristaat (Ph. Eur.); isopropylmyristaat (Ph. Eur.); sorbitol (Ph. Eur.)
     • DGHM-/VAH-, RKI-lijst en in de IHO virucide lijst
     • Verkrijgbaar in verschillende verpakkingsformaten

     Beoogd gebruik

     Desinfectiemiddel voor de handen

     Omvang van de levering

     • 1 BBraun Promanum zuiver handdesinfectiemiddel in de gekozen verpakkingsgrootte
     Pictogram:
     Signaalwoord: gevaar
     Gevarenwaarschuwingen: H225 – Licht ontvlambare vloeistof en damp.
     H319 – Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
     Veiligheidsinstructies: P210 – Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
     P260 – Damp niet inademen.
     P280 – Draag oogbescherming/gelaatsbescherming.
     P305+P351+P338 – BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
     P335 – Losse deeltjes van de huid afvegen.
     P337+P313 – Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
     P360 – Verontreinigde kleding en huid onmiddellijk met veel water afspoelen en pas daarna kleding uittrekken.
     P501 – Inhoud/verpakking afvoeren naar een erkend afvalverwerkingsbedrijf of gemeentelijk inzamelpunt.

     Retourneren

     Dit artikel kan niet geretourneerd worden.

     Opmerking bij levering

     Dit artikel is naar aanleiding van wettelijke voorschriften niet in alle landen beschikbaar.

     Laatst bekeken