Weiterleitung zu:

Vergelijkbare trefwoorden

  Merken

   Categorieën

    Productvoorstellen

     Artikel met succes toegevoegd.

     B. Braun

     Meliseptol Foam Pure Desinfectie

     Snelwerkend ontsmettingsschuim - sprayflacon

     Artikelnr.: 159540
     Pakking: 0.75 l

     Keus: 750 ml, spuitfles

     € 8,87 * bruto
     (€ 11,83 * / 1 l)
     € 6,75 * netto
     (€ 9,94 * / 1 l)

     excl. verzendingskosten

     Artikel op voorraad


     Je ontvangt jouw artikelen tussen 10.10.2022 en 11.10.2022
     Kwantiteit Prijs per stuk Preis pro Packung (brutto) Richtprijs Grundpreis (brutto)
     tot 11 € 7,45 * € 8,87 * € 9,94 * / 1 l € 11,83 * / 1 l
     vanaf 12 € 7,05 * € 8,39 * € 9,40 * / 1 l € 11,19 * / 1 l
     vanaf 24 € 6,75 * € 8,03 * € 9,00 * / 1 l € 10,71 * / 1 l

     Meliseptol Foam Pure Desinfectie van B. Braun

     B. Braun Meliseptol Foam Pure is bijzonder geschikt voor de snelle desinfectie van kleine oppervlakken of medische instrumenten. Breng het schuim gewoon aan op het oppervlak en wrijf het uit met een doek, maar wrijf het niet droog. Meliseptol Foam Pure is bijzonder goed compatibel met materialen en kan daarom ook worden gebruikt voor acrylglas of ultrasone sondes.

     Productgegevens

     • Schuim voor snelle desinfectie van medische hulpmiddelen en kleine oppervlakken
     • Zeer goede materiaalverdraagzaamheid met alcoholgevoelige materialen (bv. kunststof oppervlakken van medische apparatuur, acrylglas, ultrageluidkoppen, onderzoekstafels)
     • DGHM-/VAH-lijst en in de IHO-virucidenlijst
     • Geurvrij en onopvallende geur
     • Dermatologisch getest "zeer goed
     • Geen aërosolvorming tijdens het sproeien
     • Korte aanvraagtermijnen
     • ChemBiozidDV-registratienummer: BAuA nr. N-30782/ N-30783
     • Werkingsspectrum: tegen bacteriën (incl. MRSA, TbB) en schimmels / beperkt virucidaal (incl. HBV, HCV, HIV) en werkzaam tegen Rota-, Polyoma-, Noro- en vogelgriepvirussen
     • Ook geschikt voor gebruik in de voedingssector
     • Kan gebruikt worden als inweekvloeistof met B. Braun doekjes
     • Verkrijgbaar als sprayflacon of bus

     Beoogd gebruik

     Snel ontsmettingsmiddel voor kleine oppervlakken

     Omvang van de levering

     • 1 B. Braun Meliseptol Foam puur desinfectiemiddel in de gekozen maat
     Pictogram:
     Signaalwoord: gevaar
     Gevarenwaarschuwingen: H226 – Ontvlambare vloeistof en damp., H318 – Veroorzaakt ernstig oogletsel.
     Veiligheidsinstructies: P210 – Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken., P260 – Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen., P280 – Draag oogbescherming/gelaatsbescherming., P304+P340 – NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen., P305+P351+P338 – BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
     Biociden: Biocide: voorzichtig gebruiken. Lees voor gebruik altijd het etiket en de productinformatie.

     Meer informatie

     Safety Data Sheet (GER)

     Gegevens
     Laatst bekeken