Weiterleitung zu:

Vergelijkbare trefwoorden

  Merken

   Categorieën

    Productvoorstellen

     Artikel met succes toegevoegd.

     schülke

     mikrozid AF Vloeibaar ontsmettingsmiddel

     Alcoholische werkoplossing voor snelle ontsmetting - bus van 10 l

     mikrozid AF Vloeibaar ontsmettingsmiddel
     Artikelnr.: 113303
     Pakking: 10 l

     Keus: Bus, 10.000 ml

     € 95,08 * bruto
     (€ 9,51 * / 1 l)
     € 79,90 * netto
     (€ 7,99 * / 1 l)

     excl. verzendingskosten

     Artikel op voorraad


     Je ontvangt jouw artikelen tussen 10.10.2022 en 11.10.2022

     mikrozid AF Vloeibaar ontsmettingsmiddel van schülke

     Het vloeibare ontsmettingsmiddel mikrozid AF is een preparaat voor snelle ontsmetting op alcoholbasis. Het snelle ontsmettingsmiddel is geschikt voor alle ruimten en veegbare oppervlakken met een verhoogd infectierisico. Dit geldt bijvoorbeeld voor onderzoeksbanken, operatietafels of werkoppervlakken. mikrozid AF vloeibaar desinfectiemiddel is een gebruiksklare oplossing met een zeer korte contacttijd, waardoor het effect binnen zeer korte tijd gegarandeerd is.

     Productgegevens

     • Zeer goede materiaalcompatibiliteit
     • Gebruiksklaar met zeer goede bevochtigende eigenschappen
     • Snel en vlekvrij drogen
     • Gebruiksklaar ontsmettingsmiddel op alcoholbasis om te verstuiven of af te vegen
     • Voor oppervlakken van medische hulpmiddelen, bv. behandelstoelen, werkoppervlakken, operatiekamerapparatuur of oppervlakken van medische hulpmiddelen
     • Niet geschikt voor oppervlakken die bijzonder gevoelig zijn voor alcohol (b.v. acrylglas)
     • ChemBiozidDV registratienummer: BAuA-nr. N-40579
     • Microbiologische werkzaamheid: bactericide, tuberculocide, levurocide, fungicide, beperkt virucide, norovirus, polyoma SV40, rotavirus, adenovirus
     • Contacttijd: 30 seconden - 10 minuten
     • Verkrijgbaar in verschillende maten

     Omvang van de levering

     • 1 schülke mikrozid AF vloeibaar ontsmettingsmiddel in de gekozen maat
     Pictogram:
     Signaalwoord: waarschuwing
     Gevarenwaarschuwingen: H226 – Ontvlambare vloeistof en damp., H319 – Veroorzaakt ernstige oogirritatie., H336 – Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
     Veiligheidsinstructies: P102 – Buiten het bereik van kinderen houden., P210 – Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken., P261 – Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden., P271 – Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken., P280 – Draag oogbescherming/gelaatsbescherming., P305+P351+P338 – BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen., P305+P351+P338 – BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen., P337+P313 – Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen., P337+P313 – Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
     Biociden: Biocide: voorzichtig gebruiken. Lees voor gebruik altijd het etiket en de productinformatie.

     Meer informatie

     Laatst bekeken