Weiterleitung zu:

Vergelijkbare trefwoorden

  Merken

   Categorieën

    Productvoorstellen

     Artikel met succes toegevoegd.

     Ariel

     Ariel Formula Pro +

      

     Ariel Formula Pro +
     Artikelnr.: 119788
     Pakking: 13 kg

     Keus: Stuk

     € 102,22 * bruto
     (€ 7,86 * / 1 kg)
     € 85,90 * netto
     (€ 6,61 * / 1 kg)

     excl. verzendingskosten

     Artikel op voorraad


     Je ontvangt jouw artikelen tussen 03.02.2023 en 04.02.2023

     Ariel Formula Pro + van Ariel     Biocide: voorzichtig gebruiken. Lees voor gebruik altijd het etiket en de productinformatie.
     Pictogram:
     Gevarenwaarschuwingen: H319 – Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
     Veiligheidsinstructies: P101 – Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden., P102 – Buiten het bereik van kinderen houden., P301+P312 – NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/… raadplegen., P301+P312 – NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen., P305+P351+P338 – BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen., P305+P351+P338 – BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen., P337+P313 – Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen., P337+P313 – Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen., P501 – Inhoud/verpakking afvoeren naar ...

     Meer informatie

     Laatst bekeken