Zoekresultaten:

Vergelijkbare trefwoorden

  Merken

   Categorieën

    Productsuggesties

     Artikel met succes toegevoegd.

     Ariel Ariel Formula Pro +

      

     Ariel Formula Pro +
     Art.nr.: 119788
     Verpakking: 13 kg

     Versie: Stuk

     € 118,88 Incl. BTW*
     (€ 9,14 / 1 kg)
     € 99,90 excl. BTW*
     (€ 7,68 / 1 kg)

     excl. verzendkosten »

     Artikel op voorraad

     Bruikbaar tot: 30.01.2025
     U ontvangt uw artikelen tussen 19.06.2024 en 20.06.2024

     Ariel Formula Pro + van Ariel     Biocide: voorzichtig gebruiken. Lees voor gebruik altijd het etiket en de productinformatie.
     Pictogram:
     Gevarenwaarschuwingen: H319 – Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
     Veiligheidsinstructies: P101 – Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
     P102 – Buiten het bereik van kinderen houden.
     P301+P312 – NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/… raadplegen.
     P301+P312 – NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
     P305+P351+P338 – BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
     P305+P351+P338 – BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
     P337+P313 – Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
     P337+P313 – Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
     P501 – Inhoud/verpakking afvoeren naar ...
     Laatst bekeken