Zoekresultaten:

Vergelijkbare trefwoorden

  Merken

   Categorieën

    Productsuggesties

     Algemene voorwaarden

     Hieronder vindt u de algemene voorwaarden en meer informatie voor klanten.

     Algemene voorwaarden

     § 1 Basisvoorschriften

     (1) De volgende voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die u met ons als dienstverlener (DocCheck Shop GmbH) sluit via de website www.doccheckshop.nl. Het toepassen van eventuele eigen voorwaarden wordt uitdrukkelijk afgewezen.

     (2) Gelieve rekening te houden met het feit dat het aanbod van onze winkel in eerste instantie gericht is op ondernemers (of "zakelijke klanten") zoals geformuleerd in § 14 sectie 2 BGB (burgerlijk wetboek Duitsland). Een ondernemer (§ 14 BGB) is elke natuurlijke of juridische persoon of een vennootschap met rechtsbevoegdheid die, bij het sluiten van een juridische transactie, handelt in de uitoefening van zijn onafhankelijke professionele of commerciële activiteit; dit geldt uitdrukkelijk ook voor zelfstandige zoals bv. artsen of apothekers. Een consument (§ 13 BGB) daarentegen is elke natuurlijke persoon die een juridische transactie sluit voor doeleinden die overwegend noch aan zijn commerciële noch aan zijn zelfstandige beroepsactiviteit kunnen worden toegeschreven (of "particuliere klanten"). De bewijslast dat de juridische transactie die u met ons heeft afgesloten overwegend of uitsluitend voor niet-professionele of commerciële doeleinden is, draagt u als klant.

     Onze winkel biedt u de mogelijkheid om te kiezen tussen de weergave voor zakelijke klanten en particuliere klanten (zie voettekst onderaan de website). Let op de netto- en brutoprijzen die voor u van toepassing zijn (meer onder § 5.1 sectie (1)).

     (3) U kunt bestellingen in onze winkel plaatsen als bezoeker of met een klantenaccount. Wanneer u een klantenaccount aanmaakt, registreert u zich ook als DocCheck gebruiker. Bovendien is de registratie nodig om uw klantenaccount te kunnen crediteren met vergoedingen die u als gebruiker in het kader van de verschillende DocCheck diensten kunt ontvangen. Meer informatie over uw klantenaccount vindt u onder § 6 Klantenaccount. Uw profiel als DocCheck gebruiker wordt gemaakt door een aan ons verbonden bedrijf, DocCheck Community GmbH. Meer informatie over uw DocCheck gebruikersprofiel vindt u in de algemene voorwaarden en het privacybeleid van DocCheck Community GmbH.

     § 2 Sluiting van de overeenkomst, voorwerp van de overeenkomst & termijnen

     § 2.1 Algemene informatie over het sluiten van de overeenkomst

     (1) Identiteit van de verkoper:

     DocCheck Shop GmbH

     Vogelsanger Str. 66

     50823 Keulen

     Duitsland

     Contactformulier

     (2) De contracttaal is Duits; deze vertaling is alleen ter verduidelijking.

     (3) In principe maken we door het plaatsen van een betreffend product op onze website een niet-bindend aanbod om een overeenkomst te sluiten onder de voorwaarden die zijn gespecificeerd in de beschrijving van het product/artikel (met uitzondering van § 2.2). De overeenkomst wordt als volgt afgesloten via het winkelwagentje:

     De goederen en/of diensten die bedoeld zijn voor aankoop worden in het "winkelwagentje" opgeslagen. U kunt het "winkelwagentje" raadplegen via de bijhorende knop en er op ieder moment wijzigingen maken. Nadat u de pagina "afrekenen" heeft opgeroepen en zowel uw persoonlijke gegevens als ook uw betalings- en verzendvoorwaarden heeft ingevoerd, worden alle bestelgegevens opnieuw in het besteloverzicht weergegeven. Als u online betaalsysteem (bijv. PayPal / PayPal Plus, Sofort, kredietkaart) als betaalmethode kiest, wordt u ofwel naar het besteloverzicht in onze online shop geleid of wordt u eerst omgeleid naar de website van de aanbieder van het betaalsysteem om uw gegevens in te voeren. Als u kiest voor een online betaalsysteem, wordt de overeenkomst gesloten zodra het betaalproces is voltooid. U wordt dan teruggeleid naar onze online winkel. Alvorens de bestelling wordt verstuurd, heeft u de mogelijkheid om alle gegevens nogmaals te controleren, te wijzigen of de aankoop te annuleren. Door de bestelling te plaatsen via de knop "Betaling voltooien", maakt u een wettelijk bindend aanbod – tenzij u een betaalmethode voor onmiddellijke betaling geselecteerd heeft.

     Het door u ingediende aanbod wordt pas bindend voor ons (met uitzondering van betaalmethoden voor onmiddellijke betaling) na onze schriftelijke (leverings)bevestiging of na de betreffende levering.

     (4) De overeenkomst wordt niet volledig door ons opgeslagen. Voordat de bestelling via het online-winkelwagentje wordt verzonden, kunnen de contractgegevens worden afgedrukt met behulp van de afdrukfunctie van de browser of elektronisch worden opgeslagen. Nadat we de bestelling hebben ontvangen, worden de bestelgegevens, de wettelijk vereiste informatie voor overeenkomsten voor verkoop op afstand en de algemene voorwaarden opnieuw per e-mail naar u verzonden.

     (5) Bij aanvragen voor offertes buiten het online-winkelwagentje ontvangt u alle contractuele gegevens als onderdeel van een bindend aanbod in tekstvorm, bijv. per e-mail, die u vervolgens kunt afdrukken of kunt opslaan.

     (6) Vanwege wettelijke voorschriften kunnen niet alle producten in alle landen worden geleverd. Als producten in uw bestelling onderworpen zijn aan deze beperkingen, zullen wij u zo snel mogelijk na ontvangst van de bestelling op de hoogte stellen van de annulering van deze bestelitems.

     (7) De verwerking van de bestelling en de overdracht van alle vereiste informatie in verband met het sluiten van de overeenkomst gebeurt gedeeltelijk automatisch via e-mail. U moet er daarom voor zorgen dat het e-mailadres dat u heeft opgegeven correct is, dat u de e-mail ontvangen heeft en vooral dat dit niet verhinderd wordt door spamfilters.

     § 2.2 Bijzonderheden bij overeenkomsten over downloadproducten

     (1) Voor de verkoop van zogenaamde "downloadproducten" (digitale inhoud die niet op een fysieke gegevensdrager geleverd wordt) gelden speciale contractuele voorwaarden. Door het betreffende downloadproduct op onze website te plaatsen, doen we u een bindend aanbod om een contract af te sluiten onder de voorwaarden die zijn gespecificeerd in de artikelbeschrijving. Door het bestelproces beschreven in § 2.1 sectie (3) te voltooien, aanvaardt u het door ons opgestelde koopaanbod op juridisch bindende wijze.

     (2) U betaalt geen verzendkosten voor goederen die per download worden geleverd. U kunt artikelen downloaden in de "Directe downloads" onder "Mijn account". De download wordt binnen 24 uur na de bestelling beschikbaar gesteld (na het tijdstip van uw betaalopdracht als vooruitbetaling is overeengekomen). U wordt ook per e-mail op de hoogte gesteld van de beschikbaarheid. Let op informatie over het vervallen van je recht op annulering voor directe downloads.

     (3) De aangeboden downloadproducten zijn auteursrechtelijk beschermd. U ontvangt een enkelvoudige gebruikerslicentie voor elk downloadproduct dat u bij ons koopt, tenzij anders vermeld in het respectieve aanbod. De eenvoudige gebruikerslicentie omvat toestemming om een kopie van het downloadproduct op te slaan en/of af te drukken voor persoonlijk gebruik op uw computer of ander elektronisch apparaat. Het is verboden om verdere kopieën te maken. Het is uitdrukkelijk verboden om een bestand of delen daarvan te wijzigen of aan te passen en op enigerlei wijze aan derden beschikbaar te stellen, hetzij privé, hetzij commercieel.

     § 2.3 Bijzonderheden bij dienstencontracten

     (1) In zoverre diensten het voorwerp zijn van de met u gesloten overeenkomst, vloeit de specifieke omvang van de diensten voort uit de respectieve dienstbeschrijving. Wij leveren diensten naar beste vermogen, persoonlijk of via derden.

     (2) Informatie over de duur van de overeenkomst en eventuele annuleringsopties vindt u in de productinformatie.

     § 2.4 Bijzonderheden bij abonnementscontracten

     Het tussen u en ons gesloten abonnementscontract is van onbepaalde duur. De overeenkomst kan door beide partijen worden opgezegd met een opzegtermijn van 3 weken tot het einde van de maand (tenzij anders vermeld in de betreffende aanbieding). De opzegging moet in tekstvorm worden gedaan. Het recht om zonder opzegtermijn op te zeggen met een goede reden blijft hierdoor onaangetast.

     § 3 Producten gemaakt op maat

     (1) Sommige producten in onze winkel kunnen gepersonaliseerd worden. U dient ons de juiste informatie, teksten of bestanden te bezorgen die nodig zijn voor het aanpassen van het product via het online bestelsysteem of per e-mail, ten laatste onmiddellijk na het afsluiten van het contract. Eventuele door ons voorgeschreven bestandsformaten moeten in acht worden genomen.

     (2) Door de onder (1) genoemde bestanden of informatie te verstrekken, verzekert u ons dat u geen gegevens zult verzenden waarvan de inhoud inbreuk maakt op bestaande rechten van derden (met name auteursrechten, naamrechten, handelsmerkrechten) of die racistische, pornografische, extreemrechtse, lasterlijke of verboden uitspraken of verklaringen bevatten of die bestaande wetten schenden. U vrijwaart ons uitdrukkelijk van alle aanspraken van derden die in dit verband worden geldend gemaakt. Dit geldt ook voor de kosten van juridische vertegenwoordiging die in deze context nodig is.

     Als u niet zeker weet of de bestanden die u verstrekt heeft, beschermd zijn door het merkenrecht, kunt u hier meer informatie vinden over merken en hun beschermingsbereik:


     (3) Wij controleren de verzonden gegevens niet op juistheid of spelling en nemen in dit opzicht geen verantwoordelijkheid voor fouten.

     (4) Als de door u geüploade inhoud voor maatwerk in tegenspraak is met sectie (2) van deze paragraaf, behouden wij ons het recht voor om uw bestelling te weigeren.

     § 4 Leveringsvoorwaarden

     (1) De verwachte leverdatum en eventuele bestaande leveringsbeperkingen zijn te vinden in de betreffende productinformatie op onze website of in de betreffende offerte. Houd er rekening mee dat de actualiteit van de beschikbaarheid van goederen en de leverbaarheid van artikelen op korte termijn kan veranderen als gevolg van gelijktijdige aankopen in de winkel – we streven er altijd naar om de informatie zo actueel mogelijk te houden. Als de levering onderworpen is aan speciale voorwaarden (bijv. levering door een expediteur), geven we deze duidelijk aan. De verzendpartner kan niet vrij worden gekozen.

     (2) Houd er rekening mee dat we bestellingen in onze winkel niet opsplitsen in meerdere deelzendingen, tenzij in uitzonderlijke gevallen. Producten met een langere levertijd kunnen invloed hebben op de levertijd van uw andere bestelde producten.

     (3) Indien u een consument bent, is het wettelijk geregeld dat het risico van onopzettelijk verlies en onopzettelijke verslechtering van het verkochte goed tijdens de verzending pas op u overgaat wanneer de goederen aan u worden overhandigd, ongeacht of de verzending verzekerd of onverzekerd is. Dit geldt niet als u zelfstandig opdracht heeft gegeven aan een niet door de ondernemer genoemd transportbedrijf of een andere persoon die is aangewezen om de zending uit te voeren.

     § 5 Prijzen & betalingsvoorwaarden

     § 5.1 Prijzen

     (1) Afhankelijk van de weergavevorm (zie § 1 sectie (2)) worden de prijzen voor onze producten weergegeven als bruto- of nettoprijzen. Alle prijzen worden exclusief verzendkosten weergegeven.

     (2) De eventuele verzendkosten zijn niet inbegrepen in de aankoopprijs en variëren afhankelijk van de bestemming en de waarde van de bestelling. Ze kunnen worden opgeroepen via de betreffende link op onze website of in de betreffende offerte en worden apart weergegeven tijdens het bestelproces en worden in rekening gebracht, tenzij gratis levering is toegezegd.

     (3) Als de levering plaatsvindt in een land buiten de Europese Unie, kunnen er extra kosten ontstaan waar wij niet verantwoordelijk voor zijn, zoals invoerrechten, belastingen of kosten voor het overmaken van geld (overschrijvings- of wisselkoerskosten van de kredietinstellingen). Deze kosten worden door u gedragen.

     (4) Alle kosten die ontstaan door het overmaken van geld (overschrijvings- of wisselkoerskosten van de kredietinstellingen) worden door u gedragen in gevallen waarin de levering plaatsvindt in een EU-lidstaat, maar de betaling werd uitgevoerd buiten de Europese Unie.

     (5) Tenzij anders vermeld in de individuele betaalmethoden, zijn de betalingsvorderingen die voortvloeien uit de afgesloten overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.

     § 5.2 Betalingsvoorwaarden en bijzondere overeenkomsten over betaalmethoden

     U kunt uw bestelling momenteel betalen op rekening, via een SEPA-incasso, via een Sofortbetaling, vooruitbetaling, op recept, via uw bestaande tegoed op uw klantenaccount (zie § 6), met een kredietkaart of via PayPal.

     (1) Controle op kredietwaardigheid
     Indien wij een vooruitbetaling doen, bijv. door een betaling op rekening of automatische incasso, worden uw gegevens doorgegeven aan creditPass GmbH, Mehlbeerenstr. 4, 82024 Taufkirchen, Duitsland, met als doel uw kredietwaardigheid te controleren op basis van wiskundige en statistische procedures om onze legitieme belangen te beschermen. We behouden ons het recht voor om u de betaalmethode op rekening of automatische incasso te weigeren als gevolg van de kredietbeoordeling.

     (2) SEPA Automatische incasso (Basis- en/of Bedrijven Automatische incasso)
     Bij betaling via standaard incasso of zakelijk incasso machtigt u ons om het factuurbedrag van de opgegeven rekening te incasseren door een bijbehorend SEPA-mandaat af te geven. De automatische incasso wordt na afsluiting van het contract binnen 10 - 15 dagen geïnd voor leveringen in Duitsland en in het buitenland.

     De termijn voor het verzenden van de kennisgeving wordt verkort tot 5 dagen voor de vervaldatum. U bent verplicht om ervoor te zorgen dat er op de vervaldag voldoende geld op uw rekening staat. In het geval van een door u veroorzaakte terugboeking moet u de ontstane bankkosten dragen.

     § 6 Klantenaccount

     (1) Als u zich registreert als DocCheck gebruiker, wordt er automatisch een DocCheck klantenaccount voor u aangemaakt. Deze wordt gebruikt voor het registreren en documenteren van vergoedingen, die u kunt verkrijgen als onderdeel van verschillende DocCheck diensten van DocCheck Community GmbH. Meer informatie vindt u onder informatie over de diensten van de DocCheck community.

     (2) Tijdens het afrekenen in de DocCheck Shop heeft u de mogelijkheid om uw aankoop te betalen met het tegoed op uw DocCheck account; dit geldt alleen voor aankopen in euro (€). Deze optie wordt automatisch weergegeven als uw tegoed ten minste € 5 is. Het resterende tegoed blijft op uw account staan. Meer informatie vindt u onder hoe u actief geld bij DocCheck verdient en uw klantenaccount activeert.

     (3) Een DocCheck klantenaccount is geen bankrekening. Overschrijvingen of andere transacties aan derden kunnen niet met dit account worden uitgevoerd. Vergoedingen, die de gebruiker van DocCheck ontvangt, hebben geen rente. Meer informatie, over hoe u het bij DocCheck verdiende geld kunt laten uitbetalen, vindt u in de algemene voorwaarden van DocCheck onder de sectie "klantenaccount".

     (4) Als gebruiker kunt u uw DocCheck klantenaccount enkel opzeggen in samenhang met uw registratie bij DocCheck. Uw bankgegevens kunt u echter op ieder moment verwijderen. Als op het moment van opzegging nog uitstaande vergoedingen op uw account staan, worden deze aan u als gebruiker overgemaakt als ze een bedrag van tien euro overschrijden. Voor bedragen tot tien euro verklaart u als gebruiker door het opzeggen van uw DocCheck registratie uitdrukkelijk dat het resterende tegoed verloren gaat.

     (5) Als uitbetaling van uw tegoed op het DocCheck account niet mogelijk is vanwege ontbrekende of foutieve bankgegevens, vervalt uw tegoed volgens de wettelijke bepalingen.

     § 7 Cashback op basis van acties

     (1) Tijdens acties van beperkte tijd geven we geregistreerde DocCheck Shop klanten/gebruikers van DocCheck op aankopen in de DocCheck Shop zogenaamde "cashback"; de besteltransacties vermeld in sectie (2) van deze paragraaf zijn uitgesloten van cashback. Waarvoor cashback gegeven wordt, vindt u in de voorwaarden van de actie; in ieder geval wordt cashback enkel op bruto bedragen exclusieve verzendkosten gegeven. Het cashback-bedrag wordt na de voltooide aankoop automatisch op uw klantenaccount geregistreerd. Om cashback te verdienen, moet u zich voor het afrekenen inloggen.

     (2) Cashback kan in principe alleen worden gegeven voor aankopen, die met de euro (€) worden betaald. Als de bestelling gekoppeld is aan het inwisselen van een recept of de betaalmethode "recept" is geselecteerd, kan er geen cashback worden gegeven vanwege wettelijke bepalingen; dit geldt voor de hele aankoop. Cashback wordt ook niet toegekend bij de aankoop van prijsgebonden artikelen (bijv. boeken) of de aankoop van vouchers.

     (3) De voorwaarde voor de activering van het cashback-bedrag op uw account is dat de aankoop die u maakte betaald werd en dat de goederen niet teruggestuurd of geannuleerd werden. Uw cashback-bedrag zal ten vroegste na 21 dagen geactiveerd worden.

     (4) U kunt de cashback-bedragen die u ontvangen heeft zodra ze geactiveerd werden gebruiken voor uw toekomstige aankopen. U kunt de cashback-bedragen ook laten overschrijven naar uw bankrekening. Meer informatie over uitbetalingen vindt u in de algemene voorwaarden van DocCheck onder de sectie "klantenaccount".

     § 8 Retentierecht

     (1) De door u bestelde goederen blijven ook na levering ons eigendom tot het moment van volledige betaling van de koopprijs.

     (2) Als u ondernemer bent, geldt ook het volgende:

     a) Wij houden de eigendom van de goederen totdat alle vorderingen uit de lopende zakenrelatie volledig zijn voldaan. Verpanding of eigendomsoverdracht tot zekerheid is niet toegestaan voor de eigendomsoverdracht van de voorbehouden goederen.

     b) U kunt de goederen doorverkopen in het kader van de normale bedrijfsuitoefening. In dat geval draagt u hierbij alle vorderingen ter hoogte van het factuurbedrag die u door de doorverkoop toekomen aan ons over; in dit geval aanvaarden wij de overdracht. U bent verder bevoegd om de vordering te innen. Als u uw betalingsverplichtingen echter niet naar behoren nakomt, behouden wij het recht om de vordering zelf te innen.

     c) Als de goederen waarop een eigendomsvoorbehoud rust, gecombineerd en vermengd worden, verwerven wij mede-eigendom van de nieuwe zaak in de verhouding van de factuurwaarde van de goederen waarop een eigendomsvoorbehoud rust tot de andere verwerkte goederen op het moment van verwerking.

     d) Wij verbinden ons ertoe de zekerheden waartoe wij gerechtigd zijn op uw verzoek vrij te geven voor zover de realiseerbare waarde van onze zekerheden de te waarborgen vordering met meer dan 10% overstijgt. De keuze van de vrij te geven zekerheden is aan ons.

     § 9 Garantierecht & fabrieksgarantie

     § 9.1 Algemene informatie over het garantierecht

     (1) In het geval van levering van foutieve, beschadigde of defecte artikelen heeft u recht op garantie. Als u aanspraak wilt maken op uw garantierecht, gelieve dan ons contactformulier te gebruiken voordat u de goederen terugstuurt en ons te informeren over het probleem met uw bestelling.

     De afgekeurde goederen moeten voor inspectie door ons beschikbaar worden gehouden en moeten worden opgeslagen op een manier die geschikt is voor het product en op de juiste manier worden behandeld.

     Gelieve de beschadigde of defecte goederen aan ons te retourneren op het volgende adres nadat de klantenservice u hierom heeft gevraagd:

     DocCheck Shop GmbH
     Dieselstr. 6
     50354 Hürth
     Duitsland

     (2) Gebreken zoals geformuleerd in § 434 BGB (burgerlijk wetboek Duitsland) kunnen het gevolg zijn van een afwijking van de "overeengekomen kwaliteit" van een artikel. Enkel onze eigen specificaties en de productbeschrijving van de fabrikant gelden als overeengekomen kwaliteit van het artikel, maar geen andere reclame, openbare aanbiedingen en verklaringen van de fabrikant.

     (3) In geval van gebreken verlenen wij garantie naar onze keuze door het verhelpen van het gebrek of door nalevering. Als het verhelpen van het gebrek mislukt, kunt u naar eigen keuze een korting eisen of van de overeenkomst afzien. Het verhelpen van gebreken wordt als mislukt beschouwd na een mislukte poging, tenzij de aard van het artikel of het gebrek of andere omstandigheden anders aangeven. In geval van herstel zijn wij niet verplicht de hogere kosten te dragen die ontstaan door het vervoer van de goederen naar een andere bestemming dan de plaats van uitvoering, mits het vervoer niet overeenkomt met het beoogde gebruik van de goederen.

     (4) Als er een reparatie wordt uitgevoerd, kan dit enkele dagen duren, afhankelijk van de vereiste reparatiewerkzaamheden. Indien nodig moet het product waarover u heeft gereclameerd ook ter controle naar de desbetreffende fabrikant worden gestuurd; dit kan van invloed zijn op de termijnen voor het herstellen van gebreken. Let ook op onze informatie hierover onder § 10 sectie (2). Er vindt geen restitutie van het aankoopbedrag plaats tot het definitieve onderzoek van het geclaimde productdefect door ons of de fabrikant van het product. DocCheck biedt geen vervanging tijdens de inspectieperiode.

     (5) In het geval van een terugbetaling van de betaalde aankoopprijs, zullen we hetzelfde betaalmiddel gebruiken dat u voor de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt. We kunnen ook weigeren u terug te betalen voor goederen die per pakketpost kunnen worden verzonden, totdat we deze goederen hebben teruggekregen of totdat u heeft aangetoond dat u deze goederen heeft teruggestuurd.

     § 9.2 Extra informatie voor ondernemers

     (1) Voor ondernemers geldt een garantieperiode van twaalf maanden voor door ons geleverde producten.

     (2) Als de overeenkomst vanwege uw status als ondernemer voor beide partijen een handelstransactie is, moeten zichtbare gebreken onmiddellijk na ontvangst van de goederen, maar uiterlijk binnen 7 dagen, door u worden gemeld zoals omschreven in § 377 HGB (Wetboek van koophandel Duitsland). De verpakking moet onmiddellijk na levering van de goederen op juistheid worden gecontroleerd; als u schade vaststelt, moet u ons en/of de expediteur onmiddellijk na levering van de goederen hiervan op de hoogte brengen. De goederen waarover u klaagt, moeten beschikbaar worden gehouden voor inspectie en moeten worden opgeslagen op een manier die geschikt is voor het product en op de juiste manier worden behandeld.

     § 9.3 Extra informatie voor consumenten

     (1) Als consument bent u niet verplicht om gebreken onmiddellijk te melden – we vragen u echter wel om de door u bestelde goederen onmiddellijk na levering te controleren op juistheid, volledigheid, zichtbare gebreken en transportschade en ons en de transporteur zo snel mogelijk op de hoogte te stellen van eventuele bezwaren. Voor alle duidelijkheid wijzen wij u erop dat u verplicht bent om artikelen die u te veel of per vergissing zijn toegezonden aan ons te retourneren. Als u de artikelen die wij u per vergissing hebben toegezonden, gebruikt of als u ze niet aan ons terugstuurt, terwijl u wist dat het geen goederen of artikelen waren die u had besteld, hebben wij het recht u de per vergissing toegezonden artikelen in rekening te brengen.

     (2) Volgens § 438 sectie 1 nr. 3 en sectie 2 BGB (burgerlijk wetboek Duitsland) geldt voor vorderingen van de koper wegens gebreken aan het gekochte artikel in de regel een verjaringstermijn van twee jaar, waarbij de termijn begint met de levering van het artikel. Als consument kunt u zich binnen een jaar na de risico-overgang (bij levering van de goederen) beroepen op de omkering van de bewijslast die voortvloeit uit § 477 BGB (burgerlijk wetboek Duitsland).

     § 9.4 Informatie over de fabrieksgarantie

     Sommige van onze fabrikanten geven u een vrijwillige fabrieksgarantie. Deze "garantie" is een door de fabrikant beloofde duurzaamheid of functionaliteit die meestal verder gaat dan de wettelijke garantie. Details over de omvang van dit soort garanties zijn te vinden in de garantievoorwaarden, die mogelijk bij de goederen zijn ingesloten of waarnaar in de productbeschrijving wordt verwezen. Als de fabrikant garantie verleent, kunt u naast uw aanspraak op wettelijke garantie ook een beroep doen op garantie bij de fabrikant en het defecte product rechtstreeks naar de fabrikant sturen. Dit kan de verwerkingstijd aanzienlijk verkorten. In individuele gevallen ondersteunen we u als klant bij het indienen van garantieaanvragen of eventuele retourzendingen; neem contact met ons op via ons contactformulier als u vragen hebt over een garantieaanvraag. Als er geen sprake is van een garantiegeval, bieden we in individuele gevallen reparaties aan tegen een passende vergoeding; de omvang en kosten van de reparatieservices worden weergegeven in een afzonderlijke offerte.

     § 9.5 Informatie over retourzendingen

     (1) Gelieve het bijgeleverde retourlabel te gebruiken om uw goederen terug te sturen. Voor het retourneren van uw goederen die per pakketpost kunnen worden verzonden, vragen we u gepaste pakketten te kiezen met voldoende bescherming en vulmateriaal. Gelieve indien mogelijk de goederen in de originele verpakking terug te sturen.

     (2) Indien de goederen niet per pakketpost verzonden kunnen worden, neem dan contact met ons op zodat een ophaling geregeld kan worden. Houd er rekening mee dat er in individuele gevallen kosten verbonden kunnen zijn aan een dergelijke retourzending.

     § 10 Aansprakelijkheid

     (1) Wij zijn uitsluitend aansprakelijk voor opzet en zware nalatigheid. In geval van schending van wezenlijke contractuele verplichtingen zijn wij alleen aansprakelijk voor de voor het contract kenmerkende, voorzienbare schade als deze is veroorzaakt door eenvoudige nalatigheid, tenzij de schadeclaim van de klant is gebaseerd op letsel aan leven, lichaam of gezondheid.

     (2) Aansprakelijkheid voor indirecte en onvoorzienbare schade veroorzaakt door lichte nalatigheid, productie- en gebruiksverlies, winstderving, verlies van besparingen en financieel verlies door claims van derden is uitgesloten – behalve in het geval van letsel aan leven, ledematen of gezondheid.

     (3) Verdere aansprakelijkheid buiten deze overeenkomst is uitgesloten, ongeacht de juridische aard van de claim. De bovenstaande beperkingen of uitsluitingen van aansprakelijkheid gelden niet voor risicoaansprakelijkheid die wettelijk is bepaald (bijv. in overeenstemming met het productaansprakelijkheidsrecht).

     (4) Voor zover aansprakelijkheid is uitgesloten of beperkt in overeenstemming met § 10 van onze algemene voorwaarden, geldt dit ook voor de persoonlijke aansprakelijkheid van onze bedienden, werknemers, vertegenwoordigers, instanties en plaatsvervangende agenten.

     § 11 Rechtskeuze, plaats van uitvoering, bevoegde rechtbank, alternatieve geschillenbeslechting

     (1) Het Duitse recht is van toepassing. Bij consumenten geldt deze rechtskeuze slechts in zoverre de bescherming door dwingende bepalingen van het recht van de staat van de gewoonlijke woonplaats van de consument daardoor niet wordt opgeheven.

     (2) De plaats van uitvoering voor alle diensten die voortvloeien uit de met ons bestaande zakelijke relaties en de plaats van jurisdictie is onze zetel als u geen consument bent, maar een handelaar, een rechtspersoon van publiek recht of een bijzonder fonds van publiek recht. Dit geldt ook als u geen algemene bevoegde jurisdictie in Duitsland of de EU hebt of als uw woonplaats of gebruikelijke verblijfplaats onbekend is op het moment dat de rechtsvordering wordt ingesteld. Het recht om in beroep te gaan bij de rechtbank van een andere wettelijke bevoegde rechtbank blijft hierdoor onaangetast.

     (3) De bepalingen van het VN-verdrag over internationale koopovereenkomsten van roerende goederen zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.

     (4) Alternatieve geschillenbeslechting: De Europese Commissie biedt een platform voor de buitengerechtelijke online beslechting van geschillen (ODR-platform), dat toegankelijk is op http://ec.europa.eu/odr.

     We zijn niet bereid om deel te nemen aan geschillenbeslechtingen voor consumentenraden.


     Status: 04/2024