Weiterleitung zu:

Vergelijkbare trefwoorden

  Merken

   Categorieën

    Productvoorstellen

     Artikel met succes toegevoegd.

     MMed

     DocCheck Clean

     Speciaal voor de verzorging van stethoscopen

     DocCheck Clean
     -5
     Artikelnr.: 100070.0
     Pakking: 50 ml

     Keus: 50 ml

     € 7,96 * bruto
     (€ 15,92 * / 100 ml)
     € 6,69 * netto
     (€ 13,38 * / 100 ml)

     excl. verzendingskosten

     Artikel op voorraad


     Je ontvangt jouw artikelen tussen 04.02.2023 en 06.02.2023

     DocCheck Clean van MMed

     Het DocCheck Clean reinigingsmiddel is speciaal ontwikkeld voor de reiniging van stethoscopen. Kunststof- en metaaldelen worden hiermee bijzonder effectief gereinigd. Bovendien is het middel heel zuinig in gebruik: al een paar druppels zijn voldoende voor een optimaal resultaat.

     • krachtige, effectieve stethoscoopreiniger voor kunststof en metaal
     • maakt kunststof weer flexibeler
     • heel spaarzaam, een paar druppels zijn al voldoende
     • beschermt tegen UV-straling
     • beschermt tegen stof
     • laat geen oliefilm achter
     • bij normaal gebruik meerdere jaren houdbaar

     Levering

     • 1 Fles DocCheck Clean Reinigingsmiddel
     Pictogram:
     Signaalwoord: gevaar
     Gevarenwaarschuwingen: H225 – Licht ontvlambare vloeistof en damp., H304 – Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt., H315 – Veroorzaakt huidirritatie., H336 – Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken., H411 – Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
     Veiligheidsinstructies: P210 – Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken., P273 – Voorkom lozing in het milieu., P301+P310 – NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen., P331 – GEEN braken opwekken., P370+P378 – In geval van brand: blussen met …, P391 – Gelekte/gemorste stof opruimen.

     Meer informatie

     korting voor studenten

     Extra 5% korting voor studenten

     Gegevens
     Laatst bekeken