Zoekresultaten:

Vergelijkbare trefwoorden

  Merken

   Categorieën

    Productsuggesties

     Artikel met succes toegevoegd.

     MMed DocCheck Clean

     Speciaal voor de verzorging van stethoscopen

     DocCheck Clean
     -5
     Art.nr.: 100070.0
     Verpakking: 50 ml

     Versie: 50 ml

     € 9,46 Incl. BTW*
     (€ 18,92 / 100 ml)
     € 7,95 excl. BTW*
     (€ 15,90 / 100 ml)

     excl. verzendkosten »

     Artikel op voorraad

     U ontvangt uw artikelen tussen 27.07.2024 en 29.07.2024

     DocCheck Clean van MMed

     Het DocCheck Clean reinigingsmiddel is speciaal ontwikkeld voor de reiniging van stethoscopen. Kunststof- en metaaldelen worden hiermee bijzonder effectief gereinigd. Bovendien is het middel heel zuinig in gebruik: al een paar druppels zijn voldoende voor een optimaal resultaat.

     • krachtige, effectieve stethoscoopreiniger voor kunststof en metaal
     • maakt kunststof weer flexibeler
     • heel spaarzaam, een paar druppels zijn al voldoende
     • beschermt tegen UV-straling
     • beschermt tegen stof
     • laat geen oliefilm achter
     • bij normaal gebruik meerdere jaren houdbaar

     Levering

     • 1 Fles DocCheck Clean Reinigingsmiddel
     Pictogram:
     Signaalwoord: gevaar
     Gevarenwaarschuwingen: H225 – Licht ontvlambare vloeistof en damp.
     H304 – Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
     H315 – Veroorzaakt huidirritatie.
     H336 – Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
     H411 – Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
     Veiligheidsinstructies: P210 – Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
     P273 – Voorkom lozing in het milieu.
     P301+P310 – NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
     P331 – GEEN braken opwekken.
     P370+P378 – In geval van brand: blussen met …
     P391 – Gelekte/gemorste stof opruimen.

     Meer informatie

     korting voor studenten

     Extra 5 % korting voor studenten

     Details
     Laatst bekeken