Zoekresultaten:

Vergelijkbare trefwoorden

  Merken

   Categorieën

    Productsuggesties

     Artikel met succes toegevoegd.

     B. Braun Helimatic Cleaner alcaline desinfectie van instrumenten

     voor het opwerken van mechanische instrumenten

     Helimatic Cleaner alcaline desinfectie van instrumenten
     Art.nr.: 158965
     Verpakking: 5 l

     Versie: Stuk

     € 40,40 Incl. BTW*
     (€ 8,08 / 1 l)
     € 33,95 excl. BTW*
     (€ 6,79 / 1 l)

     excl. verzendkosten »

     Artikel op voorraad

     Bruikbaar tot: 31.01.2027
     U ontvangt uw artikelen tussen 27.07.2024 en 29.07.2024

     Helimatic Cleaner alcaline desinfectie van instrumenten van B. Braun

     • met pH > 10 en speciale combinatie van oppervlakteactieve stoffen
     • lost het hele spectrum van organisch vuil op
     • vermindert het risico van iatrogene overdracht van CJK/v/CJK
     • remt schuimvorming, zelfs onder organische belasting
     • Toepassingsdosering 0,3 tot 0,5
     • voor BBraun-eenheden
     • in 5.000 ml bus
     Pictogram:
     Signaalwoord: gevaar
     Gevarenwaarschuwingen: H290 – Kan bijtend zijn voor metalen.
     H314 – Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
     Veiligheidsinstructies: P280 – Draag beschermende handschoenen/ beschermende kleding/ oogbescherming/ gelaatsbescherming.
     P303+P361+P353 – BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen].
     P305+P351+P338 – BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
     P310 – Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
     Laatst bekeken