Weiterleitung zu:

Vergelijkbare trefwoorden

  Merken

   Categorieën

    Productvoorstellen

     Artikel met succes toegevoegd.

     B. Braun

     Helimatic Neutralisator C Ontsmetting van instrumenten

      

     Helimatic Neutralisator C Ontsmetting van instrumenten
     Artikelnr.: 158966
     Pakking: 5 l

     Keus: Stuk

     € 53,43 Incl. BTW*
     (€ 10,69 / 1 l)
     € 44,90 netto1
     (€ 8,98 / 1 l)

     excl. verzendingskosten »

     Levertijd 7 tot 8 dagen


     Je ontvangt jouw artikelen tussen 30.03.2023 en 31.03.2023

     Helimatic Neutralisator C Ontsmetting van instrumenten van B. Braun

     • Voor neutralisatie na het gebruik van BBraun Helimatic Cleaner alcaline
     • Op basis van citroenzuur
     • Milieuvriendelijk
     • Fosfaat- en oppervlakte-actieve stoffen vrij
     • Toepassingsdosering 0,05 - 0,3 %
     • Voor BBraun-eenheden
     • 5.bus van 000 ml

     Beoogd gebruik

     Zuur neutraliserend middel voor machinale opwerking van instrumenten en medische gebruiksvoorwerpen.

     Pictogram:
     Signaalwoord: waarschuwing
     Gevarenwaarschuwingen: H319 – Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
     Veiligheidsinstructies: P280 – Draag beschermende handschoenen/ beschermende kleding/ oogbescherming/ gelaatsbescherming., P305+P351+P338 – BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen., P337+P313 – Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

     Meer informatie

     Laatst bekeken