Zoekresultaten:

Vergelijkbare trefwoorden

  Merken

   Categorieën

    Productsuggesties

     Artikel met succes toegevoegd.

     B. Braun Helimatic Neutralisator C Ontsmetting van instrumenten

      

     Helimatic Neutralisator C Ontsmetting van instrumenten
     Art.nr.: 158966
     Verpakking: 5 l

     Versie: Stuk

     € 51,05 Incl. BTW*
     (€ 10,21 / 1 l)
     € 42,90 excl. BTW*
     (€ 8,58 / 1 l)

     excl. verzendkosten »

     Artikel op voorraad

     Bruikbaar tot: 31.07.2026
     U ontvangt uw artikelen tussen 19.06.2024 en 20.06.2024

     Helimatic Neutralisator C Ontsmetting van instrumenten van B. Braun

     • Voor neutralisatie na het gebruik van BBraun Helimatic Cleaner alcaline
     • Op basis van citroenzuur
     • Milieuvriendelijk
     • Fosfaat- en oppervlakte-actieve stoffen vrij
     • Toepassingsdosering 0,05 - 0,3 %
     • Voor BBraun-eenheden
     • 5.bus van 000 ml

     Beoogd gebruik

     Zuur neutraliserend middel voor machinale opwerking van instrumenten en medische gebruiksvoorwerpen.

     Pictogram:
     Signaalwoord: waarschuwing
     Gevarenwaarschuwingen: H319 – Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
     Veiligheidsinstructies: P280 – Draag beschermende handschoenen/ beschermende kleding/ oogbescherming/ gelaatsbescherming.
     P305+P351+P338 – BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
     P337+P313 – Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
     Laatst bekeken