Zoekresultaten:

Vergelijkbare trefwoorden

  Merken

   Categorieën

    Productsuggesties

     Artikel met succes toegevoegd.

     B. Braun Helimatische spoeling neutraal Ontsmetting van instrumenten

     voor het opwerken van mechanische instrumenten

     Helimatische spoeling neutraal Ontsmetting van instrumenten
     Art.nr.: 158967
     Verpakking: 5 l

     Keuze: Stuk

     € 68,90 Incl. BTW*
     (€ 13,78 / 1 l)
     € 57,90 excl. BTW*
     (€ 11,58 / 1 l)

     excl. verzendkosten »

     Levertijd 8 tot 9 dagen

     Bruikbaar tot: 30.09.2026
     U ontvangt uw artikelen tussen 24.04.2024 en 25.04.2024

     Helimatische spoeling neutraal Ontsmetting van instrumenten van B. Braun

     • Helder spoelconcentraat voor chirurgische instrumenten, medisch gereedschap, ziekenzaalwagens, containers en bedsteden
     • Voor het vlekvrij en snel drogen van metalen en gegloeide oppervlakken
     • Laag schuimend
     • Hoge materiaalcompatibiliteit
     • Toxicologisch veilig
     • Voor gebruik in de laatste spoelcyclus, concentratie tussen 0,05 en 0,2%
     • Voor BBraun machines
     • 5.bus van 000 ml

     Beoogd gebruik

     Spoelglansmiddel voor machinale opwerking van medische hulpmiddelen.

     Pictogram:
     Signaalwoord: gevaar
     Gevarenwaarschuwingen: H226 – Ontvlambare vloeistof en damp.
     H318 – Veroorzaakt ernstig oogletsel.
     Veiligheidsinstructies: P210 – Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
     P233 – In goed gesloten verpakking bewaren.
     P280 – Draag beschermende handschoenen/ beschermende kleding/ oogbescherming/ gelaatsbescherming.
     P305+P351+P338 – BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
     P305+P351+P338 – BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
     P312 – Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/ arts raadplegen.
     Laatst bekeken