Weiterleitung zu:

Vergelijkbare trefwoorden

  Merken

   Categorieën

    Productvoorstellen

     Artikel met succes toegevoegd.

     B. Braun

     Helimatische spoeling neutraal Ontsmetting van instrumenten

     voor het opwerken van mechanische instrumenten

     Helimatische spoeling neutraal Ontsmetting van instrumenten
     Artikelnr.: 158967
     Pakking: 5 l

     Keus: Stuk

     € 66,52 * bruto
     (€ 13,30 * / 1 l)
     € 55,90 * netto
     (€ 11,18 * / 1 l)

     excl. verzendingskosten

     Levertijd 7 tot 8 dagen


     Je ontvangt jouw artikelen tussen 17.12.2022 en 19.12.2022

     Helimatische spoeling neutraal Ontsmetting van instrumenten van B. Braun

     • Helder spoelconcentraat voor chirurgische instrumenten, medisch gereedschap, ziekenzaalwagens, containers en bedsteden
     • Voor het vlekvrij en snel drogen van metalen en gegloeide oppervlakken
     • Laag schuimend
     • Hoge materiaalcompatibiliteit
     • Toxicologisch veilig
     • Voor gebruik in de laatste spoelcyclus, concentratie tussen 0,05 en 0,2%
     • Voor BBraun machines
     • 5.bus van 000 ml

     Beoogd gebruik

     Spoelglansmiddel voor machinale opwerking van medische hulpmiddelen.

     Pictogram:
     Signaalwoord: gevaar
     Gevarenwaarschuwingen: H226 – Ontvlambare vloeistof en damp., H318 – Veroorzaakt ernstig oogletsel.
     Veiligheidsinstructies: P210 – Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken., P233 – In goed gesloten verpakking bewaren., P280 – Draag beschermende handschoenen/ beschermende kleding/ oogbescherming/ gelaatsbescherming., P305+P351+P338 – BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen., P305+P351+P338 – BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen., P312 – Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/ arts raadplegen.

     Meer informatie

     Laatst bekeken