Zoekresultaten:

Vergelijkbare trefwoorden

  Merken

   Categorieën

    Productsuggesties

     Artikel met succes toegevoegd.

     schülke edisonite classic snelreiniger

     Krachtig, alkalisch poederpreparaat

     edisonite classic snelreiniger
     Art.nr.: 190506
     Verpakking: 5 kg

     Versie: Emmer, 5 kg

     € 101,09 Incl. BTW*
     (€ 20,22 / 1 kg)
     € 84,95 excl. BTW*
     (€ 16,99 / 1 kg)

     excl. verzendkosten »

     Artikel op voorraad

     Bruikbaar tot: 31.08.2028
     U ontvangt uw artikelen tussen 27.07.2024 en 29.07.2024

     edisonite classic snelreiniger van schülke

     Toepassing

     Reinigt alkali-gevoelige materialen (bijv. aluminium), is zeer zacht voor het materiaal en goed in het oplossen van hardnekkige verontreinigingen (bijv. eiwit, bloed, olie, vet, was en siliconen).

     Het is zeer zuinig in gebruik en biedt duurzame bescherming tegen corrosie. Het reinigingsmiddel is niet toxisch vrij van alkali en chloorverbindingen en heeft een pH waarde (1%, 20°C) van ca. 7,5.

     Bijzonderheden

     Materiaalverdraagzaamheid is bewezen en het middel is niet ingedeeld als gevaarlijke stof (Karl Storz GmbH & Co. ).

     Richtlijnen en certicifering

     Edisonite Super is overeenstemming met de Medical Devices Act (MPG), met de CE-markering en is snel biologisch afbreekbaar volgens de OESO-richtlijn 301 E.

     Gebruik van de concentratie

     0,5% tot 1%, afhankelijk van de vlekken

     Inhoud Edisonite Super

     >30% fosfaten; 5-15% anionogene oppervlakte-actieve stoffen, corrosie-inhibitoren,

     • voor instrumenten en labbenodigdheden
     • goed bij hardnekkige vlekken
     • uiterst spaarzaam op 0,5%
     • geschikt voor ultrasoonbad
     Pictogram:
     Signaalwoord: gevaar
     Gevarenwaarschuwingen: H315 – Veroorzaakt huidirritatie.
     H318 – Veroorzaakt ernstig oogletsel.
     H335 – Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
     Veiligheidsinstructies: P261 – Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
     P280 – Draag oogbescherming/gelaatsbescherming.
     P304+P340 – NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
     P305+P351+P338 – BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
     P305+P351+P338 – BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
     Laatst bekeken