Weiterleitung zu:

Vergelijkbare trefwoorden

  Merken

   Categorieën

    Productvoorstellen

     Artikel met succes toegevoegd.

     ANTISEPTICA Descogen l Ontsmetting van instrumenten

      

     Descogen l Ontsmetting van instrumenten
     Art.nr.: 294326
     Pakking: 1 kg

     Keus: 1 kg Dose (Granulat)

     € 47,54 Incl. BTW*
     € 39,95 excl. BTW*

     excl. verzendingskosten »

     Artikel op voorraad


     Je ontvangt jouw artikelen tussen 07.06.2023 en 09.06.2023

     Descogen l Ontsmetting van instrumenten van ANTISEPTICA

     ANTISEPTICA Descogen-I is een desinfectiemiddel voor de manuele voorbereiding van instrumenten, laboratoriumapparatuur en medische producten zoals  B. tracheacanules, inhalatiehulpmiddelen. Het verwijdert hardnekkig vuil zoals bloed, eiwit, destillatieresten, oliën, vetten of siliconen. Het Descogen-I desinfectiemiddel is ook geschikt voor het desinfecteren van accessoires voor spirometers en longfunctieapparaten zoals b.v. b.v. Zeven, mondstukken, tachografen of tonometers.

     Productdetails

     • Descogen instrumentendesinfectiemiddel voor het reinigen van instrumenten en laboratoriumapparatuur 
     • Verwijdert betrouwbaar hardnekkig vuil 
     • Ontsmetting van oppervlakken
     • Geschikt voor endoscopen

     Doel

     Ontsmettingsmiddel 

     Leveringsomvang

     • 1 pak ANTISPTICA Descogen l instrumentendesinfectiemiddel, 1 kg
     Pictogram:
     Signaalwoord: gevaar
     Gevarenwaarschuwingen: H302 – Schadelijk bij inslikken.
     H314 – Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
     H412 – Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
     Veiligheidsinstructies: P260 – Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
     P273 – Voorkom lozing in het milieu.
     P280 – Draag oogbescherming/gelaatsbescherming.
     P303+P361+P353 – BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen].
     P303+P361+P353 – BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen].
     P305+P351+P338 – BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
     P305+P351+P338 – BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
     P314 – Bij onwel voelen een arts raadplegen.

     Retourneren

     Dit artikel kan niet geretourneerd worden.

     Meer informatie

     Sicherheitsdatenblatt (Deutsch)

     Gegevens
     Laatst bekeken