Zoekresultaten:

Vergelijkbare trefwoorden

  Merken

   Categorieën

    Productsuggesties

     Artikel met succes toegevoegd.

     ANTISEPTICA Descogen l Ontsmetting van instrumenten

      

     Descogen l Ontsmetting van instrumenten
     Art.nr.: 294326
     Verpakking: 1 kg

     Keuze: 1 kg Dose (Granulat)

     € 47,54 Incl. BTW*
     € 39,95 excl. BTW*

     excl. verzendkosten »

     Artikel op voorraad

     Bruikbaar tot: 31.12.2026
     U ontvangt uw artikelen tussen 17.04.2024 en 18.04.2024

     Descogen l Ontsmetting van instrumenten van ANTISEPTICA

     ANTISEPTICA Descogen-I is een desinfectiemiddel voor de manuele voorbereiding van instrumenten, laboratoriumapparatuur en medische producten zoals  B. tracheacanules, inhalatiehulpmiddelen. Het verwijdert hardnekkig vuil zoals bloed, eiwit, destillatieresten, oliën, vetten of siliconen. Het Descogen-I desinfectiemiddel is ook geschikt voor het desinfecteren van accessoires voor spirometers en longfunctieapparaten zoals b.v. b.v. Zeven, mondstukken, tachografen of tonometers.

     Productdetails

     • Descogen instrumentendesinfectiemiddel voor het reinigen van instrumenten en laboratoriumapparatuur 
     • Verwijdert betrouwbaar hardnekkig vuil 
     • Ontsmetting van oppervlakken
     • Geschikt voor endoscopen

     Doel

     Ontsmettingsmiddel 

     Leveringsomvang

     • 1 pak ANTISPTICA Descogen l instrumentendesinfectiemiddel, 1 kg
     Pictogram:
     Signaalwoord: gevaar
     Gevarenwaarschuwingen: H302 – Schadelijk bij inslikken.
     H314 – Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
     H412 – Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
     Veiligheidsinstructies: P260 – Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
     P273 – Voorkom lozing in het milieu.
     P280 – Draag oogbescherming/gelaatsbescherming.
     P303+P361+P353 – BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen].
     P303+P361+P353 – BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen].
     P305+P351+P338 – BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
     P305+P351+P338 – BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
     P314 – Bij onwel voelen een arts raadplegen.

     Retourneren

     Dit artikel kan niet geretourneerd worden.

     Voor consumenten is het recht op retourneren niet van toepassing bij aankoop van verzegelde goederen, die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden, als de verzegeling na levering verbroken werd.

     Meer informatie

     Sicherheitsdatenblatt (Deutsch)

     Details
     Laatst bekeken