Weiterleitung zu:

Vergelijkbare trefwoorden

  Merken

   Categorieën

    Productvoorstellen

     Artikel met succes toegevoegd.

     Descogen

     Descogen l Ontsmetting van instrumenten

      

     Descogen l Ontsmetting van instrumenten
     Artikelnr.: 294326
     Pakking: 1 kg

     Keus: 1 kg Dose (Granulat)

     € 47,54 * bruto
     € 39,95 * netto

     excl. verzendingskosten

     Artikel op voorraad


     Je ontvangt jouw artikelen tussen 07.12.2022 en 08.12.2022

     Descogen l Ontsmetting van instrumenten van Descogen

     Descogen®-I is een ontsmettingsmiddel voor het handmatig opwerken van instrumenten, laboratoriumapparatuur en medische hulpmiddelen zoals tracheacanules, inhalatiehulpmiddelen, enz. Het desinfectiemiddel Descogen®-I is ook geschikt voor de desinfectie van accessoires van spirometers/longfunctieapparatuur zoals zeven/mondstukken/tachografen of van tonometers.

     Descogen l-desinfectie van instrumenten - In één oogopslag

     • Descogen desinfectie van instrumenten
     • Ook geschikt voor endoscopen
     • 1 kg blik (granulaat)

     Omvang van de levering

     • 1 verpakking à 1 kg Descogen l ontsmetting van instrumenten
     Pictogram:
     Signaalwoord: gevaar
     Gevarenwaarschuwingen: H302 – Schadelijk bij inslikken., H314 – Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel., H412 – Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
     Veiligheidsinstructies: P260 – Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen., P273 – Voorkom lozing in het milieu., P280 – Draag oogbescherming/gelaatsbescherming., P303+P361+P353 – BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen]., P303+P361+P353 – BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen]., P305+P351+P338 – BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen., P305+P351+P338 – BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen., P314 – Bij onwel voelen een arts raadplegen.
     Biociden: Biocide: voorzichtig gebruiken. Lees voor gebruik altijd het etiket en de productinformatie.

     Retourtermen

     Dit artikel is uitgesloten van intrekking.

     Meer informatie

     Sicherheitsdatenblatt (Deutsch)

     Gegevens
     Laatst bekeken