Weiterleitung zu:

Vergelijkbare trefwoorden

  Merken

   Categorieën

    Productvoorstellen

     Artikel met succes toegevoegd.

     Dr. Schumacher PERFEKTAN actieve ontsmetting van instrumenten

     Concentraat in poedervorm

     PERFEKTAN actieve ontsmetting van instrumenten
     Art.nr.: 303118.0
     Verpakking: 1 kg
     vanaf € 42,78 Incl. BTW*
     vanaf € 35,95 excl. BTW*

     excl. verzendkosten »

     PERFEKTAN actieve ontsmetting van instrumenten van Dr. Schumacher

     Zeer effectief poederconcentraat voor handmatige desinfectie van alle soorten instrumenten. PERFEKTAN ACTIVE is een goed en volledig oplosbaar poeder en daarom betrouwbaar en veilig in het gebruik. Op basis van het actieve bestanddeel perazijnzuur dat ontstaat in de mild alkalische toepassingsoplossing, bereikt PERFEKTAN ACTIVE een maximaal werkingsspectrum met tegelijkertijd een uitstekende materiaalcompatibiliteit. De niet-proteïnebindende eigenschappen van PERFEKTAN ACTIVE maken een veilige ontsmetting mogelijk, zelfs onder moeilijke omstandigheden.

     Productgegevens

     • Perfektan Actief
     • Poeder voor desinfectie van instrumenten
     • Zeer goede materiaalcompatibiliteit
     • Hoge reinigingsprestaties
     • Volledig oplosbaar
     • Zeer doeltreffend
     • Op basis van perazijnzuur

     Beoogd gebruik

     Ontsmettingsmiddel voor instrumenten

     Omvang van de levering

     • 1 emmer Dr. Schumacher PERFEKTAN actieve instrumentendesinfectie à 1 kg
     Pictogram:
     Gevarenwaarschuwingen: H272 – Kan brand bevorderen; oxiderend.
     H315 – Veroorzaakt huidirritatie.
     H318 – Veroorzaakt ernstig oogletsel.
     Veiligheidsinstructies: P210 – Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
     P221 – Vermenging met brandbare stoffen absoluut vermijden.
     P280 – Draag oogbescherming/gelaatsbescherming.
     P302+P352 – BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/… wassen.
     P305+P351+P338 – BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
     P308+P313 – NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.

     Meer informatie

     Sicherheitsdatenblatt (Deutsch)

     Details
     Laatst bekeken