Zoekresultaten:

Vergelijkbare trefwoorden

  Merken

   Categorieën

    Productsuggesties

     Artikel met succes toegevoegd.

     schülke mikrozid AF-doekjes Ontsmettingsdoekjes

     Gebruiksklaar desinfectiedoekje

     Art.nr.: 128184
     Verpakking: 150 stuk(s)

     Versie: Spenderdose

     € 8,98 Incl. BTW*
     (€ 0,06 / 1 stuk(s))
     € 7,55 excl. BTW*
     (€ 0,05 / 1 stuk(s))

     excl. verzendkosten »

     Artikel op voorraad

     Bruikbaar tot: 31.12.2025
     U ontvangt uw artikelen tussen 26.06.2024 en 27.06.2024
     Hoeveelheid Prijs per stuk
     (netto)
     Prijs per stuk (brutto) Basisprijs
     (netto)
     Basisprijs (brutto)
     tot 9 € 7,95 € 9,46 € 0,05 / 1 stuk(s) € 0,06 / 1 stuk(s)
     vanaf 10 € 7,75 € 9,22 € 0,05 / 1 stuk(s) € 0,06 / 1 stuk(s)
     vanaf 20 € 7,55 € 8,98 € 0,05 / 1 stuk(s) € 0,06 / 1 stuk(s)

     mikrozid AF-doekjes Ontsmettingsdoekjes van schülke

     De mikrozid AF-doekjes zijn gebruiksklare ontsmettingsdoekjes die gedrenkt zijn in een alcoholische oplossing van werkzame stoffen. De doekjes kunnen worden gebruikt voor de ontsmetting van allerlei medische hulpmiddelen en oppervlakken. De schülke oppervlaktedesinfectie heeft een breed werkingsspectrum en werkt snel tegen virussen en bacteriën.

     Productgegevens

     • Voor desinfectie op alcoholbasis van inventaris en kleine oppervlakken
     • Korte contacttijd
     • Snel drogen
     • Niet gebruiken op alcoholgevoelige oppervlakken, bijv. acrylglas
     • Niet geschikt voor de eindontsmetting van semi-kritische en kritische medische hulpmiddelen
     • Werkingsspectrum: bactericide, fungicide, levurocicide, tuberculocide, virucide
     • Ook effectief tegen noro-, polio-, rota- en adenovirussen
     • Afmetingen van Mikrozid AF-doekjes: 14 x 18 cm
     • Afmetingen van de dispenser: hoogte 18 cm, diameter: 8,8 cm
     • Verkrijgbaar als dispenserdoos of navulverpakking

     Biocide: voorzichtig gebruiken. Lees voor gebruik altijd het etiket en de productinformatie. 14020N

     schülke mikrozid AF doekjes - De details

     De mikrozid AF-doekjes kunnen worden gebruikt voor wisdesinfectie van medische hulpmiddelen en allerlei oppervlakken. De snelle doeltreffendheid van de doekjes vermindert het risico op infectie. De doekjes worden vooral gebruikt in patiëntenruimten, zoals in de nabijheid van patiëntenoppervlakken, behandelingsruimten voor patiënten en onderzoekstafels. Zij kunnen echter ook worden gebruikt voor operatietafels met aangrenzende werkoppervlakken en ook voor oppervlakken van medische apparatuur.

     Beoogd gebruik

     Ontsmettingsmiddelen en algemene biociden

     Omvang van de levering

     • 1 schülke mikrozid AF-doekjes in de gekozen uitvoering
     Pictogram:
     Signaalwoord: waarschuwing
     Gevarenwaarschuwingen: H226 – Ontvlambare vloeistof en damp.
     H319 – Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
     H336 – Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
     Veiligheidsinstructies: P102 – Buiten het bereik van kinderen houden.
     P210 – Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
     P280 - Draag beschermende handschoenen (bijv. nitrilrubber)/oogbescherming.
     P305+P351+P338 – BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
     P337+P313 – Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

     Meer informatie

     Veiligheidsinformatieblad

     Details

     Safety data sheet

     Details
     Laatst bekeken