Zoekresultaten:

Vergelijkbare trefwoorden

  Merken

   Categorieën

    Productsuggesties

     Artikel met succes toegevoegd.

     HARTMANN Bode Bacillol AF

     Aldehydevrij en alcoholisch ontsmettingsmiddel voor oppervlakken

     Art.nr.: 153391
     Verpakking: 0.5 l

     Verpakkingsgrootte: 500 ml

     € 5,46 Incl. BTW*
     (€ 10,92 / 1 l)
     € 4,39 excl. BTW*
     (€ 9,18 / 1 l)

     excl. verzendkosten »

     Artikel op voorraad

     Bruikbaar tot: 11.03.2027
     U ontvangt uw artikelen tussen 24.07.2024 en 25.07.2024
     Hoeveelheid Prijs per stuk
     (netto)
     Prijs per stuk (brutto) Basisprijs
     (netto)
     Basisprijs (brutto)
     tot 19 € 4,59 € 5,46 € 9,18 / 1 l € 10,92 / 1 l
     vanaf 20 € 4,39 € 5,22 € 8,77 / 1 l € 10,44 / 1 l

     Bode Bacillol AF van HARTMANN

     Let op: houdbaarheidsdatum 30-09-2023 (alleen 500 ml variant)

     BODE Bacillol AF van HARTMANN is een gebruiksklare oplossing voor een snelle desinfectie van alcoholbestendige oppervlakken. Het desinfectiemiddel is aldehydevrij en betrouwbaar bacterie- en virusdodend - ook tegen het SARS-CoV-2-coronavirus. Oppervlakken in de gezondheidszorg en de voedingssector, evenals medische hulpmiddelen en niet-invasieve medische producten kunnen worden gedesinfecteerd metBacillol AF.Snelle belichtingstijden en goede bevochtiging worden gecombineerd met residuvrij drogen - voor uitgebreid hygiënebeheer. 

     Productdetails

     • Snelle desinfectieoplossing voor alcoholbestendige oppervlakken
     • Kant-en-klare desinfectieoplossing
     • Getest op risicogebieden volgens VAH in de 4-veldentest
     • Zonder parfum en kleurstoffen
     • Aldehydevrij
     • Effectief spectrum: bacteriedodend, gistdodend, fungicide, tuberculocide, mycobactericide, beperkt virucidaal (incl. HBV, HIV, HCV), beperkt virucidaal PLUS, polyomavirus
     • Samenstelling: propaan-1-ol 450 mg/g; propaan-2-ol 250 mg/g; Ethanol 47mg/g
     • Houdbaarheid na opening: 12 maanden
     • Verkrijgbaar in verschillende verpakkingsgroottes:  flessen van 500 ml of 1 liter, evenals jerrycans van 5 liter
     • Houdbaarheid (alleen 500 ml variant): Vervaldatum 30-09-2023 

     Gebruik biociden zorgvuldig. Lees voor gebruik altijd het etiket en de productinformatie. ChemBiocide registratienummer: BAuA nr. N-11854 / N-11854

     Doel

     Oppervlakteontsmettingsmiddelen en algemene biociden

     Leveringsomvang

     • 1 container HARTMANN BODE Bacillol AF in de geselecteerde maat 
     Pictogram:
     Gevarenwaarschuwingen: H226 – Ontvlambare vloeistof en damp.
     H318 – Veroorzaakt ernstig oogletsel.
     H336 – Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
     Veiligheidsinstructies: P102 – Buiten het bereik van kinderen houden.
     P210 – Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
     P261 – Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
     P280 – Draag oogbescherming/gelaatsbescherming.
     P305+P351+P338 – BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
     P310 – Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
     P501 – Inhoud/verpakking afvoeren naar een erkend afvalverwerkingsbedrijf of gemeentelijk inzamelpunt.

     Meer informatie

     Veiligheidsinformatieblad

     Details

     Safety data sheet

     Details
     Accessoires
     Laatst bekeken