Zoekresultaten:

Vergelijkbare trefwoorden

  Merken

   Categorieën

    Productsuggesties

     Artikel met succes toegevoegd.

     schülke schülke mikrozid PAA wipes

      

     schülke mikrozid PAA wipes
     Art.nr.: 116773
     Verpakking: 50 stuk(s)

     Versie: Spenderdose, 50 Tücher

     € 42,78 Incl. BTW*
     (€ 0,86 / 1 stuk(s))
     € 35,95 excl. BTW*
     (€ 0,72 / 1 stuk(s))

     excl. verzendkosten »

     Levertijd 14 tot 15 dagen

     U ontvangt uw artikelen tussen 05.07.2024 en 06.07.2024

     schülke mikrozid PAA wipes van schülke     Biocide: voorzichtig gebruiken. Lees voor gebruik altijd het etiket en de productinformatie.

     Pictogram:
     Gevarenwaarschuwingen: H315 – Veroorzaakt huidirritatie.
     H319 – Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
     Veiligheidsinstructies: P280 - Draag beschermende handschoenen (bijv. nitrilrubber)/oogbescherming.
     P302+P352 – BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
     P305+P351+P338 – BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
     P337+P313 – Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
     Laatst bekeken