Zoekresultaten:

Vergelijkbare trefwoorden

  Merken

   Categorieën

    Productsuggesties

     Artikel met succes toegevoegd.

     medichem Oppervlaktedoekjes desinfectie AF

     Voor alcoholgevoelige medische inventaris

     Art.nr.: 112150
     Verpakking: 2 l
     vanaf € 18,98 Incl. BTW*
     (€ 9,49 / 1 l)
     vanaf € 15,95 excl. BTW*
     (€ 7,56 / 1 l)

     excl. verzendkosten »

     Dit item zal binnenkort weer beschikbaar zijn

     Oppervlaktedoekjes desinfectie AF van medichem

     Het desinfectiemiddel voor oppervlaktereiniging AF Concentrate Lemon van medichem heeft een goede reinigingskracht en een aangename en frisse citroengeur - zonder aldehyde, fenol en alcohol. Het oppervlaktedesinfectiemiddel voor veegdesinfectie heeft een  goede materiaalcompatibiliteit. Het is geschikt voor alle alcoholgevoelige en niet-poreuze oppervlakken, inclusief acrylglas. Na het drogen van de werkoplossing kan de ruimte direct weer gebruikt worden.

     Productdetails

     • Alcoholvrij combinatiebereiding voor het desinfecteren en reinigen van oppervlakken
     • Concentraat voor  veegdesinfectie van niet-invasieve, medische inventaris, medische hulpmiddelen en allerlei soorten oppervlakken
     • Gebaseerd op quaternaire ammoniumverbindingen
     • Goede reinigingskracht met lage toxiciteit
     • Frisse citroengeur
     • Economisch concentraat
     • Ook geschikt voor gebruik in dispensersystemen voor vliesdoekjes
     • Alcoholvrij
     • Vrij van aldehyden en fenolen
     • Let op: Medische producten die in contact komen met het lichaam moeten na een inwerktijd van 15 seconden worden afgespoeld onder stromend water
     • Effectief spectrum: bacteriedodend inclusief MRSA, gistdodend, beperkt virucide volgens RKI/DVV-richtlijnen (inclusief HBV, HIV, HCV, BVDV, vacciniavirussen), papova/polyoma, rotavirussen
     • Samenstelling: 100 g oplossing bevat: 3,33 g didecyldimethylammoniumchloride, 6,66 g alkyl (C12-16) dimethylbenzylammoniumchloride, niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen < 5%
     • Verkrijgbaar in verschillende verpakkingsgroottes

     Gebruik biociden zorgvuldig. Lees voor gebruik altijd het etiket en de productinformatie. ChemBiozidDV registratienummer: BAuA no. N-48652

     Doel

     Desinfectie en reiniging van medische inventaris en oppervlakken.

     Leveringsomvang

     • 1 medicijn Desinfectiemiddel voor oppervlaktereiniging AF concentraat citroen in de geselecteerde verpakkingsgrootte
     Pictogram:
     Signaalwoord: gevaar
     Gevarenwaarschuwingen: H315 – Veroorzaakt huidirritatie.
     H318 – Veroorzaakt ernstig oogletsel.
     H410 – Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
     Veiligheidsinstructies: P273 – Voorkom lozing in het milieu.
     P280 – Draag oogbescherming/gelaatsbescherming.
     P301+P330+P331 – NA INSLIKKEN: de mond spoelen. GEEN braken opwekken.
     P303+P361+P353 – BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen].
     P305+P351+P338 – BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
     P310 – Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
     P501 – Inhoud/verpakking afvoeren naar een erkend afvalverwerkingsbedrijf of gemeentelijk inzamelpunt.
     Alcoholvrij: Ja
     Laatst bekeken